Privatumo Politika

Privatumo Politika

UAB Mariks (toliau – duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI

Juridinio asmens kodas: 300055156
PVM mokėtojo kodas: LT100001425018
Buveinės adresas: J.Baltrušaičio g. 09-164 Vilnius LT-06145
Tel.: +370 620 63669
El. paštas.: info@mariks.lt 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Patvirtiname, kad duomenų valdytojo, svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys, bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

KOKIA INFORMACIJA APIE JUS RENKAMA?

TIESIOGIAI JŪSŲ PATEIKIAMA INFORMACIJA

Norint įsigyti prekių iš ciakimba.lt svetainės, prašome Jūsų pateikti tam tikrą užsakymo įvykdymui reikalingą informaciją: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

INFORMACIJA, KURI RENKAMA NAUDOJANTIS MŪSŲ SVETAINE

Naršant po mūsų svetainę, automatiškai renkami tam tikri duomenys:
1. Įrenginio informacija, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
Prisijungimo informacija, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje.

KAIP NAUDOJAMA JŪSŲ INFORMACIJA?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
– www.ciakimba.lt veiklos analizės tikslu, siekiant pagerinti ir optimizuoti svetainės naršymo kokybę;
– tiesioginės rinkodaros tikslu*:
a) siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis*
b) pateikti individualiai pritaikytus pasiūlymus ir pranešti apie galiojančias akcijas*
c) įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas
– Organizuoti nemokamus konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai*
– Kitais būdais su Jūsų sutikimu*

*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KAM GALI BŪTI ATSKLEIDŽIAMA JŪSŲ INFORMACIJA?

– Vykdant užsakymą – UAB Mariks partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas.
– Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
– Kitais atvejais tik su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

UAB Mariks vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog pirkėjo pateikiami asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi pirkėjų slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su asmens duomenimis gali prisijungti tik asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi www.ciakimba.lt puslapiai, kurie reikalauja asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.ciakimba.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti.

Jūsų duomenys bus saugomi 2 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami automatiškai.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi šias teises:
a) Būti informuotam apie savo duomenų tvarkymą;
b) Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
c) Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
d) Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
e) Turi teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių.

Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises pirkėjas gali kreiptis į UAB Mariks elektroninio pašto adresu info@mariks.lt.

UAB Mariks į pirkėjo paklausimą apie asmens duomenų tvarkymą ar pirkėjo prašomus duomenis pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ APLIKACIJOS IR ĮSKIEPIAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.